FAST-TRADING

GOLD xác nhận lần thứ 2 cùng mô hình vai đầu vai nghịch

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, mô hình sóng chéo của GOLD sau khi được xác nhận breakout trong phiên chiều tối nhưng cuối ngày lại tiếp tục kéo giảm trở lại và đã chậm lệnh dừng lỗ trong ngày.

Tuy nhiên, trong phiên hôm nay thì giá lại có sự xác nhận xu hướng lần nữa sau khi có lần thứ 2 breakout ra khỏi kênh giá sóng chéo đã vẽ trước đó tại vùng 1737, tín hiệu này cho thấy xu hướng phục hồi của VÀNG vẫn còn khả thi, ngoài ra thì 1 một mô hình vai đầu vai nghịch cũng đã tạo ra trong buổi sáng hôm nay, tăng xác suất xu hướng tăng sẽ xảy ra trong chiều tối.

Nếu xem xét giao dịch thì chúng ta sẽ chờ Buy khi giá Breakout khỏi Neckline của mô hình với mục tiêu ngắn hạn tại 1756 - 1758. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1738.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.