AmberForexGold

nhận định xu hướng chính của vàng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tuần qua được ghi nhận là sideway nhẹ với biên độ từ 1782 tới 1810.
Phe Buy vàng có thể đang chờ chất xúc tác lớn hơn về mặt tin tức để có thể thúc đẩy giá Gold vượt qua được vùng 1810 tiến tới các mức cao hơn như 1833, xa hơn là 1841.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.