Golden_Academy

GOLD - Cuối tuần tiếp diễn những con sóng cuối đà giảm

Giá lên
Golden_Academy Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đi vào đà rơi của nó, sau khi chạy theo con sóng Wolfe wave tạo thành đà rơi kéo dài về mốc 2333.

Hiện tại sóng 4 và 5 đang tiếp diễn, dự kiến nhịp tăng mới sẽ quay trở lại vào tuần sau, khi phe bán bắt đầu mệt mỏi.

Hôm nay là ngày cuối tuần, cùng chờ đợi sự trở lại của phe mua

🌐PLAN VÀNG 24/05

Hỗ trợ: 2325 - 2317 - 2311 - 2305 - 2290
Kháng cự: 2346 - 2355 - 2368 - 2374 - 2379 - 2397

Breakout và retest: 2374 - 2320

🔴SELL vùng giá 2367 - 2469 stop 2373
🟢BUY vùng giá 2321 - 2419 stop 2315 (scalping) (Á Âu)
🟢BUY vùng giá 2291 - 2289 stop 2285

Các chiến lược Scalping sẽ được đưa đến khi các vùng kháng cự - hỗ trợ ở trên có tín hiệu vào lệnh.

Lưu ý: TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường‼️
Bình luận:
Giá đang đi đúng với plan tăng gặp KHáng cự 2346 rơi 55pips✅
Bình luận:
Giá vẫn tiếp tục rơi gần 100pips👍

🔰| Giao dịch ngoại hối

🧩 Nhận trung bình 1200 pip mỗi tháng
🧩 Tư vấn về Quản lý Rủi ro
🧩 Tín hiệu ngoại hối có tỉ lệ thắng cao

zalo.me/g/ojchnc965
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.