daututhongminh1

Giao Dịch Ngắn vơi XAUUSD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng đang có lực tăng . nhưng chưa mạnh phương châm giao dich với con vàng là
Sell XAUUSD 1801.7 SL 1808
TP 1788

Buy XAUUSD 1783 Sl 1775
Tp 1798

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.