FAST-TRADING

GOLD tích luỹ sideway quanh biên 195x - 196x

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi liên tục chạm vào vùng cản 1961 - 1963 thì GOLD vẫn chưa thể vượt qua được khỏi mốc này mà vẫn đang tích luỹ đi ngang.

Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét cấu trúc này thì thấy rằng khả năng mô hình sideway có thể đã kết thúc vì cũng đã hoàn thành đủ 5 sóng tích luỹ ABCDE, vì vậy khả năng trong tối nay sẽ tạo xu hướng mới.

Với sự kỳ vọng FED sẽ hạ cánh mềm trong thời gian tới, khả năng xu hướng của VÀNG vẫn sẽ còn duy trì nhịp tăng trong thời gian tới, vì vậy xác suất cao VÀNG sẽ breakout qua khỏi mốc 196x trong phiên tối nay hoặc ngày mai.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.