Nam2351999

SỬ DỤNG FIBO MỞ RỘNG

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
điểm vào là điểm đỉnh đáy cao/thấp nhất của xu hướng trước đó điểm 2 là điểm tiếp xúc ma200 và điểm cuối là điểm có vị trí ngang với điểm vào ( điểm 1)

Chú ý phản ứng các mốc fibo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.