RioNguyenCFD

Nhận định Gold Tuần 11/09 - 15/09 Năm 2023.

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tuần này có tin mạnh CPI và PPI nên thứ 2 và thứ 3 biến động nhẹ, thích hợp cho ace đánh Scaping, DCA vào tích tài sản.
Plan tham khảo:
BUY:
Lệnh 1: Điểm vào 1916,3x SL: 1914,0x TP: 1924,5x
Lệnh 2: (DCA) Điểm vào 1914,0x SL: 1912,0x TP: 1925,5x


SELL:
Lệnh 1: Điểm vào 1924,5x SL: 1926,5x TP: 1916,5x
Lệnh 2: (DCA) Điểm vào 1926,5x SL: 1928,5x TP: 1916,5x


Chúc ACE giao dịch thành công, có 1 tuần đại thắng :)))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.