mautd

XAUUSD Chart 3H

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Chúng ta đã may mắn thoát đc lệnh Sell trc , và giờ chúng ta có vị thế Sell tốt hơn và ROI hấp dẫn hơn :)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.