OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại mới thấy lục lên của em vàng bắt đầu yếu thôi. Hãy chờ đợi để có điểm sell đẹp. Và kỳ vọng mức TP hợp lý, đừng tham nam quá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.