minhmango

Gold đã bật lên từ vùng support zone

Giá lên
minhmango Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện gold đã rơi xuống vùng support zone và bật lên. Ở bài viết trước mình có nhấn mạnh vùng support này. Tuy lực lên chưa thực sự mạnh nhưng ở trên vùng 1300 thì mình vẫn giữ quan điểm bullish với Gold.
Chú ý là nếu giá đóng cửa dưới 1300 thì hoàn toàn trend của gold sẽ thành downtrend.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
đã đóng lệnh buy gold từ 1313 như những bài viết trước

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.