Golden_Academy

GOLD 25/3 - SW nhưng vẫn duy trì đà tăng nhẹ

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Các vùng giá cần lưu ý trong tuần:

Kháng cự: 2182 - 2195 - 2200 - 2223
Hỗ trợ: 2152 - 2145 - 2125 - 2100 - 2077

🔽Nếu giá vàng thoát khỏi vùng giá 2145$, một đợt giảm giá sẽ bắt đầu, các mốc mục tiêu Vàng chinh phục sẽ hướng đến các vùng hỗ trợ đã nêu trên.

🔼Mặt khác, nếu giá vàng duy trì trên vùng 2152$ và 2145$, mục tiêu hướng đến sẽ ở nơi mình chờ đợi là 2200.

Thứ 2 đầu tuần với biên độ dao động nhỏ, chúng ta sẽ chú ý tới vùng giá 2182 $- 2152$ cho chiến lược scalping. (Lưu ý GAP)

🌐PLAN VÀNG 25/03

🔴Sell 2183 - 2185 stop 2189
🟢Buy 2152 - 2150 stop 2146

Các vùng giá cản cần lưu ý:
Kháng cự: 2182 - 2188 - 2195
Hỗ trợ: 2166 - 2160 - 2155 - 2150

Các chiến lược Scalping sẽ được đưa đến khi các vùng kháng cự - hỗ trợ ở trên có tín hiệu vào lệnh.

Lưu ý: TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường‼️

🔰| Giao dịch ngoại hối

🧩 Nhận trung bình 1200 pip mỗi tháng
🧩 Tư vấn về Quản lý Rủi ro
🧩 Tín hiệu ngoại hối có tỉ lệ thắng cao

zalo.me/g/ojchnc965
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.