DuyVinh_Trading

Tất cả hướng về bản tin phi nông nghiệp( Non-Farm ) Vào thứ 6

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn về phía trước, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đến hạn vào thứ Sáu có thể cung cấp sự rõ ràng hơn về việc thắt chặt chính sách của Fed.

"Nếu dữ liệu việc làm được công bố yếu hơn dự kiến, vàng sẽ tăng giá. Nếu nó trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, thị trường cũng có thể giải thích điều đó, Fed có thể tiếp tục ở đây với lãi suất"

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH VÀNG :

CANH SELL ( BÁN ) XAUUSD VÙNG GIÁ 1729 - 1733

Stop Loss : 1740

Take Profit 1 : 1710
Take Profit 2 : 1705
Take Profit 3 : 1700

Lưu ý : Thị trường biến động liên tục vậy nên hãy chú ý trong quá trình giao dịch kiểm soát rủi ro bằng các cài đặt TAKE PROFIT và STOP LOSS đầy đủ để đạt được hiệu quả giao dịch

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/hydlwv957

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.