DuyVinh_Trading

Vàng phục hồi chờ sự suy giảm tiếp theo

DuyVinh_Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Công cụ dò tìm sự hợp lưu kỹ thuật cho thấy giá vàng đang tìm cách thử thách vùng hỗ trợ $ 1.660, nơi trùng hợp mức thấp của ngày hôm trước, Fibonacci 38,2% một tháng và Fibonacci 23,6% một tuần.

SMA10 một ngày ở mức $ 1,657 sẽ được coi là điểm dừng tiếp theo cho người bán. Xa hơn nữa, có thể kiểm tra sự hợp lưu của đường SMA50 bốn giờ và Fibonacci 38,2% một tuần xung quanh $ 1,654.

Điểm xoay một ngày S2 và SMA100 một giờ gặp nhau ở mức 1.650 đô la sẽ là đường chuẩn cho người mua.

Mặt khác, Fibonacci 38,2% một ngày ở mức $ 1,665 cung cấp mức kháng cự ngay lập tức đối với những con bò đực, trên đó không thể loại trừ việc chạy về mức $ 1,670. Mức đó là sự hội tụ của Fibonacci 61,8% trong một ngày và điểm xoay trong một ngày R1.

Mức cao nhất của ngày hôm trước là $ 1,675 sẽ tiếp theo trên radar của người mua, tiếp theo là mức thấp nhất của năm trước là $ 1,677.
Bình luận:
KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH VÀNG :

CANH SELL ( BÁN ) XAUUSD VÙNG GIÁ 1690 - 1695

Stop Loss : 1700

Take Profit 1 : 1680
Take Profit 2 : 1685
Take Profit 3 : 1660

Lưu ý : Thị trường biến động liên tục vậy nên hãy chú ý trong quá trình giao dịch kiểm soát rủi ro bằng các cài đặt TAKE PROFIT và STOP LOSS đầy đủ để đạt được hiệu quả giao dịch

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/hydlwv957

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.