Leadership

XAUUSD - Chờ đợi

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD đã kết thúc nhịp hồi cũ của nó và bắt đầu 1 nhịp hồi mới. Tuy nhiên, xu hướng chính của XAUUSD vẫn là xu hướng tăng. Do đó, có thể chờ XAUUSD kết thúc nhịp hồi này để bắt đầu BUY hoặc có thể bắt đầu BUY từ 1300.00
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.