Leadership

XAUUSD - Chờ đợi

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD đã kết thúc nhịp hồi cũ của nó và bắt đầu 1 nhịp hồi mới. Tuy nhiên, xu hướng chính của XAUUSD vẫn là xu hướng tăng. Do đó, có thể chờ XAUUSD kết thúc nhịp hồi này để bắt đầu BUY hoặc có thể bắt đầu BUY từ 1300.00