UnknownUnicorn31399052

Giao dịch vàng hiệu quả với phương pháp Wyckoff, Quasimodo

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cách giao dịch vàng hiệu quả với phương pháp Wyckoff, cấu trúc đảo chiều Quasimodo
* Kéo biểu đồ để phóng to

So việc tìm điểm vào lệnh bằng phương pháp Wyckoff truyền thống, việc áp dụng cấu trúc QML hay Quasimodo sẽ giúp tối ưu vì có mức stoploss ngắn.
QML hay cấu trúc Quasimodo là một setup đảo chiều mạnh dựa trên Dow, và cấu trúc thị trường (Market Structure).
Phương pháp này được tạo ra bởi cộng đồng Read The Market.

Như ví dụ này, giá sau khi tạo đáy đã tạo ra 2 đỉnh mới và đáy sau cao hơn đáy trước.
Xem line chart để thấy rõ hơn.
QML là vùng chờ mua trong trường hợp này, gồm khoảng không gian từ vai bên trái tới đáy (ví dụ này có vị trí giá quét râu lúc tin ra hôm qua).
Vị trí vai phải QML cũng chính là điểm Test trong mẫu hình tích luỹ của Wyckoff (xem bài trước).

Để có rủi ro thấp, chúng ta cần chờ dấu hiệu xác nhận khi giá quay về vùng QML, ví dụ như cặp nến đảo chiều hoặc 1 setup tăng ở LTF (khung thời gian nhỏ hơn m1 /m5).
Điểm stoploss thường đặt dưới đáy hoặc đỉnh của QML setup.
Trong một số trường hợp khoảng cách này lớn, có thể đặt dưới điểm hợp lưu Doji /BE (như trong ví dụ này chúng ta có hợp lưu QML với Doji )

Cách giao dịch vàng với phương pháp Wyckoff kết hợp với Quasimodo này cũng có thể áp dụng nếu bạn đang giao dịch dùng cung cầu hay smart money concept.

Bạn đã dùng setup QML chưa? Hãy comment ở dưới nhé!
Theo dõi để xem thêm nhiều phân tích và hướng dẫn miễn phí.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.