UnknownUnicorn31399052

Vàng có thể giảm về 177x ? Ý tưởng giao dịch vàng tuần này

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau cấu trúc phân phối Wyckoff ở trên đỉnh, giá đã sụt giảm và có thể tiếp cận mốc 177x trong tuần này.
Quan sát phản ứng của giá tại vùng QML (1768-1774) để tìm kiếm vị thế Buy.

Vị trí này có hợp lưu của 3 Drive và Hidden Base (1h).
Để xác nhận, khi giá tới khu vực quan sát:
Cần chờ cấu trúc đảo chiều mạnh và dấu hiệu ở khung thời gian nhỏ...vv

------------------------------------------
CHÚ Ý:
Chúng ta không cố dự đoán giá mà chỉ phản ứng với hành động giá với các kế hoạch giao dịch cụ thể.
Đây là idea và phân tích của cá nhân, hãy chỉ xem nó như ví dụ tham khảo.
Bạn cần có nhận định và kế hoạch giao dịch để quản lý rủi ro khi giao dịch Forex.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.