Alpha_VN

Gold - XAU/USD

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Mn : Xu hướng tăng theo MN là xu thế cấp 1 , sóng xu hướng chính.
- Tại W, D có thể thấy 02 đợt tăng gần đây (mũi tên xanh) và hai đợt điều chỉnh giảm sau đó theo mô hình cờ pennants và mô hình nêm hướng xuống/ ~ cờ flag (hai mô hình tiếp diễn) thúc đẩy sự tăng giá sau đó.
Lực tăng hiện tại khá mạnh, không phải tin cơ bản làm giá vàng tăng, các nhu cầu mua bán vàng thể hiện xu hướng sớm từ đầu tháng 12/2019.

Xu hướng sắp tới cần lưu ý phản ứng giá tại vùng đỉnh cũ 2019, xét khả năng điều chỉnh hay tăng lên mức cao hơn.
Các sóng điều chỉnh có thể xuất hiện nếu giá GOLD đi ngang theo D một thời gian nhỏ vùng đỉnh này.
Việc tăng giá Gold tới đỉnh cũ 2019 là khả thi cao.
có thể đợt tăng giá sóng mạnh này đẩy giá khá xa sau hai đợt tăng trước đó. Bám sát xu hướng và theo dõi lực giá thể hiện, không đoán hay gò bó theo sóng eliot khác.
Lưu ý khả năng đảo chiều với nến mô hình nến chỉ tại các vùng cản, timeframe D, W.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.