Alpha_VN

GOLD - XAU/USD Buy cho xu hướng trong ngày 16.1

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Daytrading, timeframe H4.
Xu hướng hỗ trợ tăng.
SL, TP và entry như hình vẽ.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.