quocdunginvest

Chờ sell Vàng

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đã thủng trend tại biểu đồ H4, đồng thời, cũng giảm khá mạnh khi chạm kháng cự cứng tại 1800.
Do đó, nên sell vàng trong thời gian tới.
hỗ trợ cứng tại vùng 1771 đang giữ chân vàng, tại vùng này nó có thể hồi lên tới 1785/88. Đây là vùng chờ sell vàng
Chiến lược tham khảo
sell vàng 1785/88
sl 1798
tp 1755/53

THAM GIA NHÓM TÍN HIỆU VÀ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ CÙNG QDINVEST: tinyurl.com/qdinvestgroup
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.