MTCinvest

Chúc mừng anh em Buy 1657 >100 pip

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản ban sáng hiện vẫn ổn, tuy nhiên lực lên mạnh hơn dự tính.

Vùng canh Hold vẫn quanh 1640 nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.