MTCinvest

Kịch bản vàng 24/11/2022:

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản vàng 24/11/2022:

Như vậy vàng đã chính thức chạy sóng 5 Sau khi các thành viên trong Fed đều nhất quán cắt giảm tốc độ tăng lãi suất.

Xét về sóng 5 sẽ có 5 sóng trong đó giá đang chạy sóng thứ 1.
Trong sóng 1 có 5 sóng con trong đó sóng 1 của con sóng này chạy biên độ lớn nhất từ 1724- 1748 = 24 giá và con sóng 3 cháy từ 1739 đến 1753 = 14 giá thì khả năng sóng 5 sẽ bé nhất và không qua vùng cản 1757 ( từ1748 đến 1757 = 9 giá ). Nếu giá phá 1757 sẽ tìm về 1761 cùng biên độ sóng với cơn sóng 3.

Sóng 1 kết thúc sẽ có nhịp điều chỉnh sóng 2 về quanh fibonacci của sóng 1.khả năng cao sẽ về quanh fibonacci 38.2 quanh 1745 vùng cản sau khi giá phá vỡ chưa test lại. Và sau đó bật tăng con sóng 3.

Kịch bản:

Sell quanh 1757/1761 SL 1762 TP 1745
Buy quanh 1745 SL 1742 TP 1770.

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.

Goodluck.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.