OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi Tổng thống Trump xuất viện và ngăn chặn các cuộc đàm phá về gói kích thích tài khoá mới, đồng thời nêu quan điểm hoài nghi gói kích thích cũ chưa dùng hết + với việc hôm nay không có tin tức j quan trọng để làm thay đổii giá trong hôm nay thì vùng buy sell dự kiến là.
- Buy từ 63 về quanh 45 lựa điểm mà chốt
- Sell từ 87 lên quanh 94. tín hiệu chỉ có giá trị trong ngày.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.