NewWorldGroupVN

series lướt sóng #3 vàng lê quý đại

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngày hôm qua Đại có làm series lướt sóng và canh lệnh long vào tầm 16-17h chiều và chạy đúng như nhận định của Đại về thị trường khi dùng thuật toán NWG . Các bạn không cần phải sử dung price action hay các phương pháp nào khác mà phải luyện 2-5 năm đâu. Đến với NWG thì tầm 2-3 tháng là dùng tuyệt vời rồi đó các bạn !!!

link youtube: https://bit.ly/3aMdk9H
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.