Kienthucforex

Vàng tăng mạnh, đâu là vùng BUY

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tại biểu đồ ngày, giá vàng chính thức xác nhận tăng giá lên khỏi đường trendline của mô hình kênh giá. Chính là mô hình lá cờ tăng. Với sự xác nhận này, vàng sẽ tăng dài hạn và mục tiêu gần nhất đối với vàng là vùng 1912, xa hơn vàng có thể tăng lên 1960.
Trong ngắn hạn, nó có thể quay lại retest vùng giá 1878, chính là đỉnh cao nhất của tháng 11/2021, nó vừa vượt qua.
Do đó, nhà đầu tư có thể chờ vàng retest vùng giá 1878 và buy lên. Tp lên 1912 và 1960.
Ở xu hướng tăng mạnh, chúng tôi không khuyến nghị sell vàng.

Kênh tín hiệu telegram: t.me/ktforexsignals
Homepage: kienthucforex.info
Danh sách sàn forex uy tín: kienthucforex.info/top-san-forex-uy-tin-va-tot-nhat-o-viet-nam/
Top Forex Brokers: sanforex.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.