RioNguyenCFD

Nhận Định GOLD (Vàng) 08/09/2023

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vẫn Plan như hôm qua nha ace.
xu hướng tốt nhất vẫn là sell ở 194x, nhưng với giá hiện tại ace có thể buy tận dụng sideway ở vùng 1920-1940 (nếu cùng nhận định vs Rio)

Chúc ace giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.