DinhhongTrader

Mô hình kỹ thuật ủng hộ giá Vàng- GOLD 24/11/2022

DinhhongTrader Premium Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên H1, Vàng tạo 2 đáy cho sự tăng trưởng vàp đêm qua và đầu phiên giao dịch Tokyo.

Đồng thời, ta thấy được sự phá vỡ kệnh giá giảm ngắn hạn Vàng đã tạo tước đó.

phá vỡ ngưỡng kháng cự 1766- 1770 là cần thiết để Vàng thiết lập mốc tăng cao hơn nữa.

Tuy nhiên, kịch bản hành vi giá Vàng về test lại hỗ trợ cũ có thể xảy ra trước khi giá Vàng có sự bứt phá nói trên.

Chiến lược giao dịch:

Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1757 - 1760

Stop Loss : 1770

Take Profit 1 : 1750
Take Profit 2 : 1740
Take Profit 3 : 1730

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Bình luận: Chiến lược Run +40pips

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ các lệnh Scalping ngắn và chiến lược giao dịch sớm nhất nhé!

✅ Kiến thức Trading
✅ Hỗ trợ Tín hiệu giao dịch Free

Nhóm ZALO: https://zalo.me/g/leboho348
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.