NhatHoang_DataAnalysis

Dự đoán vùng hồi của XAU trong 10 ngày tới

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Xu hướng điều chỉnh của vàng đang diễn ra và có thể kỳ vọng vào vùng hồi ngắn hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.