FAST-TRADING

Gold tiếp tục tích luỹ sóng 4 quanh vùng 1738 - 1760

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ở bài nhận định trước, Gold dự kiến sẽ tiếp tục giảm về vùng 1738.xx, tuy nhiên, sau khi giá rớt về sát vùng này thì lại tiếp tục bật lên và đang tạo thành tín hiệu sideway. Tín hiệu này cho thấy xu hướng tích luỹ của sóng 4 vẫn còn và dự kiến sẽ còn tích luỹ thêm trong hôm nay.

Nếu xét trong ngắn hạn, khả năng cao trong chiều và tối nay, Vàng sẽ tiếp tục quay lại mốc 1738 - 1741 thêm lần nữa.

Phương án giao dịch
Entry Sell quanh vùng 1755 - 1760
Stoploss 1773
Target 1738 - 1741
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.