Forex-YouCan_BanCoThe

XAUUSD xuống trong ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cậu vàng đang ở vùng bán rất mạnh. trước cuộc đàm phán tối nay chúng ta có thể tìm 1 cơ hội sell ngắn xuống.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.