AmberForexGold

Phân tích vàng trong ngắn hạn

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hầu hết các nhà phân tích giải thích sự sụt giảm hôm qua là hoạt động chốt lời khiêm tốn. Về cơ sở kỹ thuật, giá vàng vẫn lạc quan với cảnh báo cần duy trì trên $1780.
Sự phục hồi trên $1790 sẽ là một dấu tích cực, nhưng để tiến lên những mốc giá cao hơn, XAUUSD cần lấy lại ngưỡng $1800.
Ngoài ra, việc giảm xuống dưới $1777 sẽ làm triển vọng kỹ thuật xấu đi, mục tiêu sẽ chuyển xuống $1770 và sau đó là $1760.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.