FX-Sniper99

Phân tích Gold 4/11/2021

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1. Hiện tại giá đã phá kênh xu hướng tăng 4h
2. Cấu trúc thị trường và khuynh hướng: Giảm
3. MACD: Giảm

Giá đã phá qua vùng cản 1780, về vùng hỗ trợ 1760 trong hôm qua và đang điều chỉnh trở lại. Hiện tại giá giao dịch dưới đường EMA và cho khuynh hướng chuyển dần sang giảm

Quan điểm cá nhân: Chờ điều chỉnh về vùng chỉ báo EMA (1780-1785) thì SELL, SL 1800, TP 1750

Lời cuối: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư
Đóng lệnh: dừng lỗ