Leadership

Sell Vàng SL 1310

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên khung Daily Vàng đang có xu hướng giảm, 2 ngày qua Vàng lên tới 1300 rồi bị đập xuống cho thấy mốc 1300 là cản mạnh, có thể cân nhắc sell với SL 1310.

Entry: 1295
Targer: 1270
RR: 1-1.5

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.