DuyphongFX88

Cơ hội mua Gold trên H1

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nếu h1 gold đóng trên 1429, mình sẽ buy và có 2 TP

TP1 tại 1436
TP2 tại 1452
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.