CLBDauTuTaiChinh

Target at 1880

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bán quanh khu vực 1879 - 1881

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.