KiemcomCapital

XAUUSD mua tại vùng hỗ trợ 1498-1500

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD mua tại vùng hỗ trợ 1498-1500. SL 1495 tp 1508

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.