Nam2351999

gold 3/11/2021 fix

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
chờ lâu quá chờ lâu quá
chờ lâu quá
chờ lâu quá
chờ lâu quá chờ lâu quá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.