FAST-TRADING

GOLD tiếp tục phục hồi dạng A-B-C

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp nối với bài nhận định trước, sau khi GOLD phục hồi về 50 - 61.8% đợt giảm của ngày 14 - 16 tháng 5 thì giá đã chịu áp lực bán ngay tại vùng 183x và giảm về vùng 1809 (Gần mức mục tiêu đặt ra). Tuy nhiên, trong phiên tối qua, VÀNG tiếp tục phục hồi mạnh cho thấy xu hướng phục hồi này vẫn có thể còn trong hôm nay.

Nếu đánh nhãn sóng ngắn hạn ta sẽ thấy mẫu sóng hồi phục A-B-C đang được giả định với sóng C đang chạy được 4 sóng, khả năng sẽ còn 1 đợt tăng trong chiều tối nay.

Chúng ta có thể chờ giá breakout qua khỏi điểm quan trọng và Buy đến vùng mục tiêu 1853 - 1858, có thể quản lý dừng lỗ tại 1824.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.