UnknownUnicorn13919634

Phân tích GOLD ngày 06/01/2020

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- GOLD:
BUY 1943 ( Nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1953
SL: 1938

Chúc các bạn 1 ngày giao dịch thuận lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.