Forex9999

SELL GOLD quanh 1320 [ TP 1310; SL 1330]

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Cản khá cứng ở 1320
- Chỉ số Sản xuất Mỹ tốt, niềm tin tiêu dùng Mỹ tốt
- GOLD đã có nhịp hồi 150 pip từ 1303 - 1318$/oz

Ý tưởng liên quan

Bình luận