Forex9999

SELL GOLD quanh 1320 [ TP 1310; SL 1330]

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Cản khá cứng ở 1320
- Chỉ số Sản xuất Mỹ tốt, niềm tin tiêu dùng Mỹ tốt
- GOLD đã có nhịp hồi 150 pip từ 1303 - 1318$/oz

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.