Minhtx

XAUUSD CHỜ NHỊP GIẢM ĐIỂU CHỈNH TRƯỚC KHI MUA LÊN

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã phá vỡ một đường trendline giảm, chúng ta chờ đợi một nhịp hồi về điều chỉnh trước khi mua lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.