dinhchien

XAUUSD - Thị trường con Gấu xuất hiện???

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Nhìn sang trái, khi giá đóng cửa vượt quá đường Bolliger Band trên với sự hỗ trợ 2 chỉ báo MACD & FORCE INDEX cao nhất trong 3 tháng. Xác định thị trường con Bò.
Look left, when the market closed exceed to the upper Bolliger Band with support from 2 indicators MACE & FORCE INDEX was highest during for 3 months. To confirm a Bear market.
- Hiện tại giá đóng cửa vượt quá đường Bolliger Band dưới với sự hỗ trợ 2 chỉ báo MACD & FORCE INDEX thấp nhất trong 3 tháng. Xác định thị trường con Gấu???
At present, the price is closed exceed to the lower Bolliger Band with support from 2 indicators MACD & FORCE INDEX is lowest during for 3 months.
- Vì vậy, mình hy vọng quá khứ sẽ lập lại với các mục tiêu tính bằng phương pháp sóng Elliot
Thus, I hope the history be repeating with 3 targets calculate by Elliot wave rule.
Giao dịch được đóng thủ công:
tài khoản thực hiện: 11115150
Server: Exness-Real
Pass view: Dc123456789
- Lý do đóng: đạt lợi nhuận mục tiêu X4 tài khoản

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.