UnknownUnicorn28720704

KÈO BÁN VÀNG: CHÚC MỪNG AE ĐÃ THEO MÌNH

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kèo này nằm trong các kèo tặng lộc mình gửi đến ae, hôm thứ 2 ai theo mình thì hôm nay lại ấm quá rồi kkk
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.