UnknownUnicorn28720704

Giá Vàng: Giá sẽ hồi phục nhẹ rồi giảm mạnh

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dòng tiền trú ẩn đang thoái lui ra khỏi vàng để đi vào các kênh khác, đây là dấu hiệu cho sự suy yếu đồng Đô Úc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.