DinhhongTrader

Test đáy, Vàng sẽ hồi phục về bao nhiêu?

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm nay Vàng tiếp tục test lại đáy cũ.

Đã có cú hồi về vùng 1616 khi giao phiên.

Tuy nhiên sự phục hồi từ đáy lên 1627 chưa thực sự mạn ngục và chưa kép dài.

Tuy nhiên đây cũng là dấu hiêu tốt, tạo nên hy vọng cho phe bò đưa Vàng lên 1650.

Chiến lược giao dịch:

Canh BUY XAUUSD vùng giá : 1619 - 1622

Stop Loss : 1610

Take Profit 1 : 1630
Take Profit 2 : 1640
Take Profit 3 : 1650

Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1642 - 1646

Stop Loss : 1610

Take Profit 1 : 1630
Take Profit 2 : 1620
Take Profit 3 : 1610

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.