Leadership

Bán Vàng tại 1324

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bán Vàng tại 1324
Cắt Lỗ: 1334
Chốt lời: 1290
Good luck !
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.