GoldenWheel

Phân tích và chiến lược giao dịch Vàng sang tuần

Giá xuống
GoldenWheel Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo Fibonace ở chỉ báo 0.618 thì gần chạm mốc 1950. Đường Cơ Sở của Ichimoku cũng đang ở mốc 1950. Mà 1950 là vùng cản tròn cực kì cứng. Nếu bật Đường EMA 200 thì có thể thấy ở khung H4 đường EMA cũng đang ở mốc 1950. Vì vậy đây sẽ là điểm Sell cực kì đẹp cho các nhà giao dịch. Chấp nhận DCA đến mốc 1955. Cắt lỗ 5 giá trên mỗi lệnh
Bình luận:
Taget rồi nhé ae
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Mọi người đã đạt Taget rồi nhé. Ăn đậm
Bình luận:
làm quả nhũ cả người
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.