FXNHANQUA

SELL XAUUSD 19/04

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Gold đang có những dấu hiệu cho việc uptrend.

- Vùng cản quan trọng giá hướng đến đó là 1805.84, dự kiến trong 1 lần chạm giá sẽ chưa break out.

- Và sẽ quay về lấy lực ở vùng 1763.5 và tích lũy vùng này trước khi phá cản.

Goodluck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.