daututhongminh1

XAUUSD Hồi để tăng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
giá vàng đầu tuần sẽ chịu áp lục giảm đạt tới vị thế fibo 50 rồi tạo đà tăng cho những ngày sau
Đầu tuần XAUUSD sell 1798 sl 18011
TP 1787 - 1783
Buy khi vàng xác nhận hết sóng hồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.