NgocHaiPearlie

Vàng có thể tạo mô hình 2 đỉnh: Sell Vàng

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên đồ thị H4 chúng ta quan sát thấy mô hình 2 đỉnh đang được hình thành.
Nếu trên góc nhìn IA - Liên thị trường
KHi quan sát thấy USD đảo chiều tăng và lợi suất trái phiếu có dấu hiệu đi ngang và phục hồi tăng trở lại thì đó là một dấu hiệu cần được lưu ý và có thể sẽ phản ảnh lên giá Vàng.
Về phân tích kỹ thuật.
Vàng hiện đang tạo một lực bán rất mạnh ở vùng đỉnh để tạo mô hình 2 đỉnh đang được xác nhận, điều này có thể sẽ khiến cho dự báo của chúng tôi Vàng trong tuần tới giảm sẽ có xác xuất thành công cao hơn.