AmberForexGold

phân tích vàng trong ngắn hạn ngày 18/11

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại, khu vực $1877 sẽ đóng vai trò mấu chốt quan trọng giúp xác định quỹ đạo ngắn hạn cho giá vàng, đột phá tiếp theo vượt qua $1877 sẽ là động lực mới cho phe bò, mở đường hướng tới vùng $1900 kể từ tháng 6.
Mặt khác, khu vực $1867 ở mức Fibo 61.8% từ đợt giảm mạnh ngày thứ Ba đóng vai trò hồi phục có thể khiến đợt bán tiếp theo về vùng hỗ trợ $1830.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.